Cinkelt Kocka Első Szülinap! - Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat

A játék szervezője: Ludicra Kft

adószám: 26272171-2-42

székhely: 1141 Budapest, Vízakna utca 19/B

képviseli: Poczók Imre Balázs

elektronikus levelezési cím: webaruhaz@ludicrakft.hu

a továbbiakban: Szervező

 1. A nyereményjáték elnevezése: Cinkelt Kocka Első Szülinap!
 2. A játék időtartama: 2022. szeptember 22. 0 órától 2022. szeptember 24. éjfélig
 3. A nyereményjáték leírása: 2022. szeptember 22. napján 00:00 órától 2022. szeptember 24. napján 24:00 óráig történő online vásárlások során történő kifejezett jelentkezéssel, a Cinkelt Kocka facebook oldalán a kvíz poszt kedvelésével és a feltett kérdésekre a poszt alatt történő válaszadással (a válasz megküldésével a válaszadó elfogadja a nyereményjáték szabályzatban foglaltakat), továbbá a bolti vásárlások során a jelentkezési lap kitöltésével résztvevőként lehet jelentkezni, amellyel a megadott adatok alapján minden jelentkező kap egy sorszámot. A jelentkezők adatai egy adatbázisba kerülnek, amelyből a nyertesek sorszámai egy elektronikus úton, a véletlenszerűség követelményeinek eleget tevő program használatával kerülnek kisorsolásra.
 4. A sorszámok alapján állapítható meg a nyertesek személye. A sorsolás folyamán az egyes nyereményekhez tartozó nyertes sorszámokat kivesszük a következő nyereménytárgy kisorsolását megelőzően, ezzel biztosítjuk, hogy a különböző nyereménytárgyak véletlenül se kerüljenek ugyanahhoz az egy nyerő sorszámhoz.
 5. A sorszámok közül a véletlenszerűen kiválasztott szerencsés nyertesekkel a kapcsolatot elektronikus levél útján, telefonon vagy Messenger üzenetben veszi fel Szervező a nyeremények átvétele céljából.
 6. Részvétel a játékban: a játékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki kifejezett hozzájárulását adja a nyereményjáték során adatai kezeléséhez és az alábbi jelentkezési módok valamelyikén részvételi szándékát kifejezi.
  Jelentkezési módok:
  1. a Cinkelt Kocka facebook oldalán a Nyereményjáték poszt kedvelésével és a feltett kérdések megválaszolásával;
  2. a webáruházból történő megrendelés véglegesítését megelőzően a „Részt kívánok venni a szülinapi nyereményjátékban” megjelölésével
  3. bolti vásárlás során a hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével.

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők a részvételi szándék kifejezésével a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

 1. Nyeremények: 3db Babuci játsszunk együtt fejlesztő füzet csomag (mindhárom megjelent szám és egy szélforgó), 3db Allűr társasjáték, 1db 10000 Forint értékű vásárlási utalvány és fődíjként egy Canvas + Canvas: Reflection társasjáték csomag.
 2. A sorsolás ideje és módja: 2022. szeptember 25 napján, 15 órakor, elektronikusan a https://wheelofnames.com/ online sorsoló program használatával.
 3. A nyertesek értesítése: A nyerteseket elektronikus levélben, telefonon vagy a facebookon történő jelentkezése esetén Messenger üzenetben értesítjük a sorsolást követő 24 órán belül. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyezteti a Szervező. A kapcsolatfelvételt a Szervező kezdeményezi.
 4. A nyeremény átvételének feltételei: az értesítést követő 72 órán belül a kiértesített nyertes a nyeremény átvételével kapcsolatos adatokat megküldeni köteles.
 5. Szervező jogai: A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem reagál Szervező kapcsolatfelvételi megkeresésére vagy a nyeremény átvételéhez szükséges adatokat és információkat 72 órán belül nem juttatja el Szervezőhöz és ezért elesik a nyereménytől.
  A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Cinkelt Kocka hivatalos facebook oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.
  A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervezőnek okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Szervező a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.
 1. Adatkezelés: A nyereményjáték során a Szervező a játékban részt venni kívánó jelentkezők által önkéntesen megadott név és elektronikus levelezési cím adatokat kezeli a nyereményjáték befejezését követő 5. munkanap éjfélig. Ezt követően az adatok törlésre kerülnek. A facebookon keresztül jelentkező résztvevők adatait – nyertességük esetén – közvetlen megkeresés alapján a nyeremény átadásáig, de legkésőbb a nyereményjátékot követő 5. munkanap éjfélig kezeli.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: webaruhaz@ludicrakft.hu

 

Budapest, 2022. szeptember 19.

Ludicra Kft képviseletében: Poczók Imre Balázs